Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Emotional Relationship Review

De X-factor in de strategische B2B relaties

Elke organisatie heeft ze: strategische relaties. Met klanten, of met leveranciers. Of die relatie duurzaam is, wordt vaak ‘gemeten’ via evaluatiegesprekken, tevredenheidscores en afstemming over het al dan niet halen van het Service Level Agreement. Voor organisaties waarvan sommige zakelijke relaties écht van strategisch belang zijn, is Altuïtion’s Emotional Relationship Review ontwikkeld.
Door middel van de Emotional Relationship Review wordt inzichtelijk gemaakt hoe de relatie tussen uw organisatie en uw strategische klant of leverancier wordt beleefd. Bewust én onbewust. Elementen in de relatie die inzichtelijk gemaakt worden, zijn bijvoorbeeld:
  • In welke mate is er vertrouwen in elkaar?
  • Is de relatie puur gericht op de operatie of gaat het meer naar een strategisch partnerschap?
  • Beleven de partijen plezier aan het zaken doen met elkaar?
De beleving van de relatie wordt voor beide zijden inzichtelijk gemaakt. Zo wordt duidelijk wat op strategisch, tactisch en operationeel niveau relatieversterkers en relatieverzwakkers zijn.  
Aanvullend op de analyse en rapportage wordt er meestal voor gekozen om Altuïtion een of twee vervolgbijeenkomsten te laten organiseren, waarin de opdrachtgever en haar strategische account of businesspartner gezamenlijk de relatie c.q. het bedieningsconcept opnieuw en in co-creatie vormgeven. Altuïtion treedt dan op als onafhankelijke partij, faciliteert de workshop(s) en bewaakt dat de uit het onderzoek naar voren gekomen beleving geraakt wordt in de uitwerking van dit nieuwe bedieningsconcept die een stevig fundament vormt voor een vernieuwde relatie.

 

Customer JourneyX 
Management


Customer Journey Mapping, Making, Mining en Management: geïntegreerd


Lees verder

9+
Way of Working


CX is te belangrijk om alleen aan de afdeling CX over te latenLees verder

CompetentieontwikkelingCX-vaardigheden en CX-competenties ontwikkeldLees verder

Wilt u een 9+ organisatie worden en excelleren in emotionele klant- en medewerkersbeleving?

We kunnen u hier alles over vertellen en geven graag antwoord op al uw vragen!

Neem contact met mij op Ik mail mijn vraag

Elke 9+ ervaring
vergroot het enthousiasme en het succes.

- Stephan van Slooten