Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster
‘Business as usual’ is de komende weken voor geen enkel bedrijf of organisatie nog een optie. Wil je er juist nu extra zijn voor je klanten, dan helpen we je graag en pakken we het samen op. Ons hulpaanbod: Op Afstand Dichtbij.

Het 9+ Customer Response Team van Altuïtion kijkt graag, samen met jou, naar de mogelijkheden om de focus op klanten niet te verliezen en hen zo goed mogelijk te bedienen onder de huidige omstandigheden.
De juiste aandacht op het juiste moment, ook nu.
 
Het Op Afstand Dichtbij-actieplan, dat binnen een dag opgestart kan worden, bestaat uit efficiënte stappen:


1. De Op Afstand Dichtbij Quick Scan

 • Wat zijn specifieke klantissues rondom de crisis, in jouw branche en eigen organisatie?
 • Wat heb je al geregeld aan extra klantaandacht voor de komende dagen/weken/maanden?
 • Zijn er klantgroepen waar je graag bijzondere aandacht aan wilt geven?
 • Zijn er klantsituaties waar je je in het bijzonder zorgen over maakt?
 • Wat is je specifieke (crisis)communicatie- en servicestrategie over alle kanalen heen?
Voor deze Quick Scan, inclusief concrete oplossingsrichtingen en tips, investeren we mee door een vast bedrag van € 1.500,- (excl. BTW) in rekening te brengen. Jij kiest het tijdslot met jouw 9+ Customer Response Team met zeer ervaren klantbelevingsexperts van Altuïtion. En na de terugkoppeling bepaal jij of je een vervolgstap wilt zetten, al dan niet met ondersteuning.

Als je daarvoor kiest, dan is een mogelijk vervolg het samen ontwikkelen van effectieve, creatieve oplossingen. Deze kunnen desgewenst gebaseerd worden op geactualiseerde inzichten in de klantbeleving, klantbehoeften en klantverwachtingen. In de huidige context. Mogelijke - uiteraard op afstand inzetbare - middelen hiervoor zijn:
 • Matchen dienstverlening met beleving, behoeften, verwachtingen en barrières van klanten
 • Toetsen communicatie op bereikbaarheid en transparante informatievoorziening

2. Creatieve Op Afstand Dichtbij Oplossingen

 • Klantbedieningsconcept voor de korte termijn: communicatie, aandacht en service
  • Wat zijn noodzakelijke aandachtmomenten en haalbare servicemomenten?
  • Wat moeten we extra doen, laten zoals het is, of zelfs minder doen?
  • Hoe kunnen we gericht de onzekerheid reduceren of het vertrouwen vergroten?
 • Telefonische of videoconference challenge met alle betrokken specialisten en managers
  • Bespreken voorgestelde korte termijn-oplossingen (incl. acties, timing en kanalen)
  • Consensus over de top 3 korte termijn-oplossingen voor verbinding met klanten
  • Afspraken over lange(re) termijn-oplossingen
Vanuit onze ruime ervaring als 9+ klantbelevingsspecialist helpen we jou graag om juist in deze uitdagende tijd de juiste snaar bij jouw klanten te raken, zodat je op afstand dichtbij bent!