Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Altuïtion Implementatie Team (AIT)


Altuïtion heeft het afgelopen decennium talloze organisaties begeleid bij het proces van Customer Journey Mapping. Ook hebben we vele honderden CX-professionals in organisaties opgeleid om zelf Customer Journeys uit te voeren. De laatste jaren is daar in toenemende mate consultancy op het gebied van Customer Journey Management bijgekomen. Ook op dat gebied geldt Altuïtion inmiddels als een ‘household name’.


Bij de twee overgebleven disciplines van het hele Customer Journey-speelveld blijken organisaties echter minder snel aan Altuïtion te denken. Wat betreft Customer Journey Mining begrijpen we dat: we helpen organisaties weliswaar met het opzetten van de meetmethodiek, closed loop feedback-management en data-driven Customer Journeys, maar het meten van het resultaat van de verbeteringen zelf zien wij bij voorkeur ook uitbesteed aan een derde partij, om te voorkomen dat we in de situatie terecht komen van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Ten aanzien van de discipline Customer Journey Making daarentegen blijken we voor veel organisaties wel degelijk van grote toegevoegde waarde te zijn. Want binnen ons bureau is er grote expertise aanwezig bij het doorvertalen van ‘inzichten op papier’ naar concrete (proces- en communicatie-)verbeteringen.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat hier in de markt ook behoefte aan is, hebben we onlangs het Altuïtion Implementatie Team (AIT) in het leven geroepen. Een dedicated team dat zeer goed is ingewerkt in onder meer Service Blue Print-principes en dat organisaties snel en efficiënt kan ondersteunen bij het maken van de stap van Mapping naar Making. Interesse en benieuwd naar de zeer schappelijke tarieven die we voor de inzet van het AIT rekenen? Neem dan contact op met stephan@altuition.nl.
 


CX as a Service


Tot voor kort kende onze dienstverlening twee categorieën. Ofwel organisaties zetten ons in voor consultancyopdrachten en/of project- en programmabegeleiding, ofwel ze maken gebruik van ons detacheringsaanbod.

Sinds kort is aan dit aanbod een derde categorie toegevoegd: CX as a Service. Ofwel: het op continue basis inzetten van een ‘extern’, door Altuïtion bemand CX-team met een vaste CX-professional van Altuïtion als eerste aanspreekpunt. De inzet van deze Altuïtion CX-professionals is inclusief het gebruik van alle modellen, aanpakken, tools en databases van Altuïtion.

Met CX as a Service willen we de krachtige voordelen van het inrichten van klantbedieningsconcepten op basis van klantbeleving/Customer Journeys toegankelijk maken voor organisaties die ofwel niet de schaal hebben om een eigen CX-afdeling te rechtvaardigen, ofwel door schaarste hiervoor geen mankracht vrij kunnen maken.

CX as a Service maakt het voor iedere organisatie mogelijk:
  • De Customer Journeys van de organisatie op een hoog niveau te brengen én door continue verbetering ook te houden
  • De Customer Journeys stap-voor-stap te voorzien van:
    • De juiste onderliggende inzichten
    • De juiste meetmethodiek en dashboard
    • Aantrekkelijke, creatieve 9+ concepten
  • De Customer Experience (en desgewenst ook de Employee Experience) van de organisatie up-to-date te houden, gebaseerd op de laatste CX-kennis en -expertise
  • De juiste multidisciplinaire teams intern te betrekken, te inspireren en aan te zetten tot actie 

Samengevat: met een CXaaS-abonnement kan ieder organisatie beschikken over een CX-afdeling op afstand dichtbij! Geïnteresseerd naar de voorwaarden en naar de mogelijkheden die deze nieuwe dienstverlening jouw organisatie kan bieden? Neem dan snel contact op met stephan@altuition.nl.