Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Over Veiligheid, Vrijheid en Vertrouwen tijdens het ‘reboarden’ naar een mooie toekomst
 

We gaan weer deels op kantoor werken. Naast de vreugde om elkaar weer live (ook bij de koffieautomaat) te kunnen zien en eindelijk minder in Teams- en Zoommeetings te hoeven verschijnen, leveren de versnelde versoepelingen ook nieuwe uitdagingen en hoofdbrekens op voor bedrijven en management.

  • Want hoe begeleiden we deze terugkeer naar kantoor op een veilige manier en hoe zorgen we er bovendien voor dat de opgedane inzichten en organisatievoordelen van flexibel, hybride (thuis)werken – o.a. de vrijwel altijd toegenomen efficiency en productiviteit – hand in hand blijven gaan met de eveneens gewaardeerde (vrijheids)beleving van vele medewerkers?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de toegenomen medewerkersbeleving – inclusief de resulterende betere klantbeleving – een blijvende plek krijgen in slimme, toekomstvaste werkpatronen?
  • En hoe houden we daarbij tegelijkertijd oog voor dreigende vervreemding en zelfs burn-outs door een verkeerde balans in hybride werken, niet in de laatste plaats bij kwetsbare groepen werknemers zoals jongere en nieuwe medewerkers in minder optimale privé- of gezinssituaties?

Hoe zorg je er als bedrijf kortom voor dat korte termijn operationele, praktische vraagstukken van ‘weer terug naar kantoor’ enerzijds en (het ontwikkelen van) je visie en beleid op de ‘Future Way of Working ’ anderzijds met elkaar in lijn zijn en elkaar bij voorkeur versterken?


"One size doesn’t fit all: differentieer en experimenteer met verschillende werknemersrollen in de diverse contexten en bijbehorende Work-Life Journeys"


Of zoals McKinsey recent rapporteerde: “Experiment and iterate. Across organisations executives already recognise the need to redesign processes to better support a remote workforce – with the majority having at least identified the processes that will require rethinking. But productivity leaders are more likely to continually iterate and tweak their processes as the context shifts. As organisations look to codify the hybrid model, there is evidence that the test-and-learn approach to process redesign will be an important enabler.“

 De door Rutte verkondigde regel dat ‘werknemers in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor mogen werken’, in combinatie met de nog steeds geldende 1,5 meter maatregel, vraagt om een maatwerkplan met duidelijke richtlijnen. Vooral bedrijven die inmiddels zo’n anderhalf jaar ‘in lockdown’ hebben gezeten en waar werknemers hun kantoor slechts incidenteel hebben gezien, moeten zowel de werkplek als hun mensen voorbereiden en klaarmaken voor de massale (?) terugkeer (reboarding).

Dit gaat niet zonder slag of stoot en vraagt dus om experimenteren en leren. Van (thuiswerk-) regelingen en facilitaire zaken – o.a. vanwege de nog steeds geldende 1,5 meter maatregel, denk ook aan de liften en kantines – tot aan nieuwe digitale omgangsnormen en duidelijk(er) onderscheid tussen informatieve meetings en meer op ontmoeting gerichte bijeenkomsten. En alle slimme scheduling en voorbereidingen daar omheen.
 

Het wordt een warme zomer…

Veel bedrijven hadden t.a.v. deze issues ingezet op een rustige zomerperiode om deze voorbereidingen te treffen en om dan na de zomer geleidelijk of in een keer het kantoor weer open te stellen. Gedwongen door de versnelde versoepelingen ontstaat nu het risico dat bedrijven hals over kop beslissingen nemen die een soepele en veilige terugkeer in de weg staan. Gelukkig zien we dat de meeste bedrijven al snel hebben gecommuniceerd dat er de komende maanden dan wel meer mogelijk is, maar dat het nog niet de bedoeling is om al massaal terug te keren naar je bureau.


"Samen met relevante peers in het Make It Work LAB ontdekken en leren wat de ideale mogelijkheden en kansen voor jouw organisatie zijn?"
 

De komende zomerperiode leent zich uitstekend voor een goede reflectie op jouw gewenste toekomst van hybride werken. Het maken van een plan voor de eerste stappen van terugkeer na de zomer en vooral het experimenteren met een aantal zaken staat daarbij centraal. Zodat iedereen ook beter voorbereid is op hoe maatregelen of aanpassingen in de werkomgeving zullen worden ontvangen bij medewerkers. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die teams vragen om alvast een maand volledig hybride te gaan werken en deze eerste ervaringen gebruiken voor de fase na de zomer. Andere bedrijven testen tools uit, headsets, apps, passen vergaderruimtes aan, enz. Gebruik maken van deze periode en ook van de periode na terugkeer van vakantie om te blijven experimenteren en leren lijkt het devies. Zorg daarbij ook voor een goede feedbackloop vanuit de teams en medewerkers, naar een centraal punt in de organisatie waar je verbetersuggesties verzamelt en follow-up kunt organiseren.

In het Make It Work LAB wordt zowel beleidsmatig alsook operationeel geëxperimenteerd en worden better en best practices uitgewisseld: hoe helpen de experimenten van peers in het flexibele, hybride werken mij in de versnelling van de bedrijfsstrategie? De voordelen van remote werken lijken legio en de nadelen van alleen maar thuiswerken zijn hopelijk weer goed op te lossen als het kantoor er weer als ontmoetingsplaats bij komt. Oftewel, iedereen lijkt nu gebruik te willen maken van de voordelen die flexibiliteit en hybride werken biedt, zowel op het gebied van efficiënter werken als de positieve effecten die het heeft op de werkbeleving.


"Make It Work LAB: kans om hybride werken te koppelen aan een aantrekkelijke werknemer- (en klant-)beleving: de Future Way of Working wordt dan Future WoW!"
 

Het bovenstaande lijkt natuurlijk allemaal heel logisch om te doen. Maar hoe dat precies moet, hoe die nieuwe ideale balans – efficiency en beleving – waar we naar op zoek zijn eruit moet komen te zien, en wat het beste bij jouw bedrijf en cultuur past, dat zijn de vragen die nu bij elke organisatie spelen. En die we dus in het Make It Work LAB SAMEN met organisaties/peers uit bedrijfsleven en overheid willen delen en vooral aanpakken:

  1. Gebruik de zomerperiode voor reflectie en het maken van je ‘back to office’-plan.
  2. Koppel de stappen die je zet altijd aan je lange termijn-visie, je bedrijfsstrategie, en maak een betekenisvol verhaal dat bedrijf én medewerkers beter maakt, win-win = de nieuwe balans.
  3. Start met – delen van – gerichte experimenten met peers en richt een feedbackloop in, zodat je vanuit een lerende aanpak continu blijft verbeteren en ontwikkelen.


"Last but not least: hybride Werken draagt direct bij aan een duurzame en meer inclusieve toekomst!"Tenslotte merken wij op dat twee belangrijke voordelen die hybride en meer remote werken opleveren op dit moment naar de achtergrond dreigen te raken: diversiteit en duurzaamheid.

De acceptatie dat remote teams en asynchroon samenwerken in bepaalde sectoren gewoon heel goed kan, opent de deuren naar de (schaarse) arbeidsmarkt, ook wereldwijd. Talenten van over de hele wereld zijn in remote teams eenvoudig te connecten en kunnen je bedrijf een boost in diversiteit en performance geven. De lockdown-periode heeft ons ook geleerd dat we minder reisbewegingen af kunnen. Minder het vliegtuig in, minder in de file, minder CO2-uitstoot, minder (reis)tijdverspilling.

We moeten met elkaar op zoek naar die nieuwe balans om ook een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld met meer duurzame relaties, binnen en buiten de organisatie. Deze kansen mogen we niet laten liggen.

Voor meer informatie over Make It Work LAB bezoek onze website: https://makeitworklab.nl/ of neem contact met ons op!
 

Berry VeldhoenAltuïtion

Daniel CasalodAllChiefs                                                                              

2 juli 2021