Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de ‘BV Nederland’ de Future Way of Working toekomstvast organiseert. We onderscheiden alle smaken, van ‘boostervaccinaties worden vast onderdeel van ons (zakelijk) leven’ tot ‘we zien grote (efficiency)voordelen in het digitale samenwerken en thuiswerken is daarvan een blijvend onderdeel’. En van management-/directieteams die bezig zijn om zaken ‘in de lijn’ te organiseren tot directies die dit gedelegeerd hebben naar een programmamanager of projectteam.
 

Digitale hefboom

Altuïtion start in dit kader in april 2022 een nieuw initiatief: NL9+ Emotional Connection Challenge. Een platform waar (vertegenwoordigers van) organisaties (samen) focussen op de vraag hoe we in de Future Way of Working naast de veelal toegenomen efficiency de emotionele connectie met medewerkers (en klanten) - ook op afstand - op z’n minst op peil kunnen houden, en liefst kunnen verdiepen. Hoe kun je digitalisering en hybride werken nieuwe stijl een hefboom laten zijn om consequent en door de hele organisatie persoonlijke aandacht op het juiste moment te organiseren?

 

1. De in 2022 voortdurende uitdagingen rond de Future Way of Working

Nu deels thuiswerken/hybride werken en op afstand (samen)werken het nieuwe normaal lijkt te gaan worden, zijn er nog maar weinig organisaties die niet op een of andere manier bezig zijn met het emotioneel betrekken en aangesloten houden van medewerkers (en klanten). Er is duidelijk sprake van een verscherpte aandacht voor de emotionele wellbeing van (zeker ook de jonge) werknemers, voor sturing vanuit de organisatie op de balans tussen werk en privé, voor het voorkomen van burn-outs, voor het van elkaar kunnen blijven leren (corporate brainpower, ook op afstand) en voor nieuwe samenwerkingsvormen, op en buiten kantoor.
Veel organisaties vinden het heel interessant om te horen hoe andere organisaties - ook structureel - inspelen op de veranderingen die zijn ingegeven/versneld door de coronapandemie. Op basis van een aantal Ronde Tafels en een-op-een gesprekken met ruim twintig grote organisaties is ook duidelijk geworden dat: 
 • Vrijwel iedereen met initiatieven en oplossingen bezig is (die soms de vorm hebben van pilots, experimenten of proeftuinen, en die soms al voorgenomen of concrete beleidsmaatregelen zijn).
 • Veel organisaties in 2022 structureel willen opschalen in het Nieuwe Digitale Samenwerken en daarbij bereid zijn om open en eerlijk uitkomsten en bevindingen van de eigen experimenten, oplossingen en pilots te delen. Zowel de successen als de failures. (Inspelen op de toekomst van hybride samenwerken is een non-competitief of ‘pre-competitief’ onderwerp.)
 • Een platform voor georganiseerde uitwisseling in de ‘BV Nederland’ op het thema ‘Samenwerken en Emotionele Connectie’ nog ontbreekt, terwijl hier wel behoefte aan is.
De materie is vooral weerbarstig – en dus interessant om te delen – omdat aan hybride werken zowel beleidsmatige, tactische als operationele aspecten zitten – met zowel impact op de interactie van medewerkers onderling als met klanten en op alle drie de niveaus. Vanuit onze brede ervaring – in zowel klantbeleving, medewerkersbeleving en managersbeleving als business transformaties – is Altuïtion in staat organisaties bij hun zoektocht inhoudelijk te begeleiden, van management-/directieteam tot projectteam(s).

 

 2. NL9+ Emotional Connection Challenge: voor organisaties die het niet helemaal alleen willen uitzoeken

Om die reden heeft Altuïtion het NL9+ Emotional Connection Challenge-initiatief genomen. Met als heldere ‘why’: we hebben elkaar nodig en moeten als organisaties samen ontdekken hoe we hier optimaal vorm en inhoud aan geven. Uiteraard bepaalt iedereen hoe dit voor de eigen organisatie uitpakt, maar het uitwisselen van kennis is ongelooflijk waardevol en maatschappelijk relevant.


Er is binnen dit initiatief gekozen voor een uitdagende, redelijk informele vorm van uitwisseling van (leer)ervaringen en opkomende best practices tussen de ca. 10 deelnemende organisaties per challenge. Maar wel met een strakke planning van een aantal leer-/uitwisselingssessies op management- en teamniveau. Het initiatief loopt van 1 april 2022 tot 1 oktober 2022 en vraagt slechts beperkte tijd en investering van de deelnemers.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat NL9+ Emotional Connection Challenge een inhoudelijke accelerator gaat worden voor organisaties om de eigen Future Way of Working verder vorm en inhoud te geven op strategisch, tactisch en operationeel (ook functioneel/digitaal) niveau, breed gedragen in en door de hele organisatie.

Tijdens de NL9+ Emotional Connection Challenge kunnen (vertegenwoordigers van) organisaties samen op zoek gaan naar de meest ideale (digitale) omgangsvormen in het nieuwe tijdperk: de Future Way of Working. Want iedereen weet waarom, maar niemand nog hoe het duurzaam verder moet.
 
 

3. De 9+ Emotiepiramide staat centraal in NL9+ Emotional Connection Challenge om verder vorm te geven aan de Future Way of Working van de deelnemers
In de NL9+ Emotional Connection Challenge maken alle deelnemers gebruik van bovenstaande Emotiepiramide (™Altuïtion) om beleid en praktijk aan elkaar te koppelen. Deze piramide staat centraal bij het ondersteunen van bedrijven op zowel beleidsmatige, tactische als operationele aspecten.

De meeste organisaties richten zich op dit moment op het optimaliseren van de (functionele) ‘user journey’, ofwel de onderste laag van de Emotiepiramide. Dit betreft issues als: hoe gaan we thuiswerken financieel en juridisch faciliteren, welke aanpassingen zijn nodig in de huidige kantoren/werkplekken, hoe zien de ‘dienstregelingen’ eruit met betrekking tot het aantal dagen per week thuiswerken voor welke groepen medewerkers, nieuwe mobiliteitsconcepten enzovoorts.

Kort en goed gaat het hier om efficiënte digitale verbinding als aanvulling op de overal lopende Operational Excellence- en Digital First-activiteiten. De beleving van de medewerker die hierbij hoort is: ‘Er zijn goede duidelijke regels die het hybride werken structureel mogelijk maken’ en ‘ik kan onze klanten naar behoren bedienen’ en de IT-systemen functioneren OK.

Als echte belevingsexpert weet Altuïtion dat alleen efficiënte digitale verbinding niet voldoende is om de juiste Emotionele Connectie te maken. Om duurzame beslissingen te nemen, adviseren wij organisaties daarom  om in te spelen op alle lagen van de piramide. Dat betekent opschuiven van (slechts) ‘efficiënt digitaal verbinden’ naar ‘digitaal samenwerken met aandacht voor elkaar’, en idealiter zelfs naar ‘ervoor zorgen dat medewerkers (en klanten) zich echt onderling verbonden voelen’. De beleving van de medewerker die hierbij hoort is: ‘Ik merk dat er met mijn persoonlijke situatie rekening gehouden wordt en dat er aandacht is voor mijn privécontext’, respectievelijk ‘Ik ben enorm trots op de wijze waarop mijn organisatie hybride werken mogelijk maakt’ en ‘ik word in staat gesteld om ook op afstand en digitaal echte (duurzame/hyperpersoonlijke) aandacht te genereren voor onze klanten – maar zeker ook voor mijn collega’s’.

 

4. Digitale hefboom om tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen die de emotionele connectie duurzaam verbeteren

Altuïtion start in dit kader in april 2022 een nieuw initiatief: NL9+ Emotional Connection Challenge. Een platform waar (vertegenwoordigers van) organisaties samen gericht antwoord geven op de vraag hoe we in de Future Way of Working de emotionele connectie met medewerkers en klanten - ook op afstand – op z’n minst op peil kunnen houden, en liefst kunnen verdiepen. Hoe kun je digitalisering en hybride werken nieuwe stijl – binnen (met elkaar) én buiten (met klanten) – een hefboom laten zijn om consequent en door de hele organisatie persoonlijke aandacht op het juiste moment te organiseren.
Een tiental uiteenlopende organisaties gaat vanaf april 2022 onder deskundige begeleiding best practices op met name de 2 bovenste niveaus van de Emotiepiramide (zie hierboven) uitwisselen, waardoor zij hun eigen toekomstige (hybride) Way of Working verder kunnen optimaliseren en concretiseren. Praktische vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn onder andere:
 • Hoe leidt structureel hybride werken tot beter samenwerken, zowel met collega’s als teams in de keten? Kunnen we dat meten?
 • Hoe kunnen we het voortschrijdende hybride/thuiswerkbeleid (incl. boostervaccinaties, etc.) vertalen in consistente en motiverende (gidsende) principes voor de gehele organisatie?
 • Hoe worden kantoren ingezet voor (essentiële?) meetings. Wat zijn essentiële meetings en wanneer worden dat (opr)echte ontmoetingen?
 • Hoe borgen we uitwisselen van creativiteit en stimuleren we (disruptieve) innovatie?
 • Hoe houden we alle medewerkers direct (ook emotioneel) verbonden, met elkaar en met het merk en werk?
 • Employee Experience (EX) is het nieuwe Customer Experience (CX): kunnen we (massa-) maatwerk organiseren voor de (emotionele) behoeften van groepen (of zelfs individuele) medewerkers in de toekomstige hybride Way of Working?
 • Is er aparte aandacht nodig voor bijv. jongeren of talent dat nieuw ingestroomd is in de organisatie?
 • Wat is de invloed van het Hybride Samenwerken op klantbediening, -vriendelijkheid en -service?
 • Hoe kunnen we de (in toenemende mate digitale) klantrelaties duurzaam verbeteren middels verbeteren van de emotionele connectie met de diverse klantgroepen, maar ook juist intern in de gehele keten?
 
De NL9+ Emotional Connection Challenge heeft een doorlooptijd van 6 maanden en wordt ondersteund door enkele Masterclasses en hoogleraren naar keuze. Tevens zullen de teams en hun directies van elkaar leren doordat zij elkaar onderweg enkele malen informeren over hun onderwerp en aanpak. In de finale (‘NL 9+ Emotional Connection Battle’ in oktober 2022) zullen alle teams elkaar uiteraard volledig informeren over hun aanpak en bereikte resultaten en vervolgplannen en zal een deskundige jury de NL9+ Emotional Connection Challenge 2022-prijs uitreiken.

 

5. Doet u mee? 

Na twee zeer succesvolle NL9+ CX Business Challenges introduceert Altuïtion nu met trots de eerste editie van de NL9+ Emotional Connection Challenge. Een greep uit de enthousiaste reacties vanuit de eerdere edities:
‘… De opzet van deze Challenge dwingt je om afstand te nemen van de waan van de dag’, ‘een stok achter de deur én een accelerator om in drie maanden een waardepropositie te bouwen’, ‘kans om van andere bedrijven te leren’, ‘hele traject begeleid door tal van externe experts en Altuïtion’, ‘business-vraagstuk met CX in een strak afgebakende periode oppakken’, ‘doorbraak realiseren met multidisciplinair team…’. 

Onze belofte
In de NL9+ Emotional Connection Challenge formuleren de deelnemers een scherp antwoord, een scherpe aanpak en een doorbraak voor hun uitdaging. Dit gebeurt in een periode van 6 maanden vanaf maart 2022. Deelnemers worden begeleid door hoogleraren, zeer ervaren en succesvolle EX- en CX-professionals uit de praktijk en experts van Altuïtion. En de Challenge wordt afgesloten met een pitch aan elkaar en aan het management van alle deelnemende organisaties.
Bovendien:
 • Ieder team (elke professional) heeft een vaste coach
 • De topexperts van het 9+ Expert Team worden op maat ingeschakeld
 • Inschrijven kan nu direct, en uiterlijk tot en met 31 maart 2021

Onze belofte is om in een Challengeperiode van zes maanden jouw organisatie te begeleiden naar een echte doorbraak in een belangrijk issue dat in jouw organisatie speelt. Aan die Emotional Connection-belofte gaan we ons houden.

 In oktober 2022 lever je voor je organisatie op:
 • Een rapportage inclusief concrete samenwerkingsoplossingen voor de geformuleerde Emotional Connection Challenge;
 • Een Roadmap for Change voor je organisatie om de oplossingsrichting(en) te implementeren, inclusief een vertaling naar budget en eventuele strategieherijking.
Daarnaast:
 • Enthousiaste Buy-in van kern-betrokkenen (multidisciplinair) in je organisatie;
 • Kennisshots van verschillende (type) experts;
 • Coaching door Altuïtion;
 • Inspiratie en oplossingsrichtingen vanuit andere deelnemende organisaties;
 • Veel energie door alle inspiratiemogelijkheden en verdiepingen, waardoor het Nieuwe Normaal en Structureel Hybride Samenwerken als kansrijk en positief gezien wordt en we de (deel)aanleiding van Covid achter ons laten.


Deelname vraagt een investering van € 9.750,- (excl. BTW, all-in). De eerste organisaties hebben al toegezegd deel te nemen. Reist u met ons mee? Wij verzorgen voor u graag de onboarding. Neem s.v.p. contact met ons op!
 
Berry Veldhoen
berry@altuition.nl
06-25020792

Stephan van Slooten
stephan@altuition.nl
06-25004488