Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Case: ROC Nijmegen

ROC Nijmegen helpt studenten in een belangrijke stap naar volwassenheid

‘Veel stress bij studenten’; de studentenbelevingsreis gaf onder andere aan dat VMBO-scholieren veel stress ervaren tijdens het maken van hun keuze. Vroeg kiezen maakt jongeren onzeker. Ze ervaren veel druk van hun ouders, leraren en leeftijdsgenoten. Door de verworven inzichten kijkt ROC Nijmegen nu anders naar de belevingswereld van zijn (aanstaande) studenten.

De keuze maken voor een vervolgopleiding is een belangrijk proces. Zowel scholieren als scholen hebben baat bij een goede aansluiting. Voor jongeren zorgt de juiste keuze voor een fijne leeromgeving en een goede basis om straks als volwassene met voldoende vaardigheden, (zelf)kennis en vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Voor scholen zoals ROC Nijmegen zorgt een goede aansluiting voor leerlingenbehoud. Zo kunnen meer studenten ondersteund en opgeleid worden in hun ontwikkeling richting een duurzame plek op de arbeidsmarkt. ROC Nijmegen wil jongeren niet alleen scholing bieden, maar hun ook de kans geven om als volwassene met voldoende zelfkennis en -vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Als onderdeel van dit proces hecht ROC Nijmegen waarde aan de beleving van studenten (in spe). Samen met Altuïtion heeft ROC Nijmegen dus een traject gestart om de studentbelevingsreis in kaart te brengen, gericht op de overgangsperiode van middelbare scholier naar MBO-student.

Emotionele studentbeleving centraal

Om studentbeleving te kunnen verbeteren,  zet Altuïtion de Customer Journey ESPE™-methodiek in. Deze pragmatische aanpak resulteert in de functionele en emotionele reis van scholieren en studenten, om vervolgens met de verkregen inzichten het verschil (9+) te gaan maken. De verwachte uitkomsten van het kernteam van ROC Nijmegen worden eerst  geïnventariseerd. Vervolgens gaat Altuition in gesprek met jongeren: 8 vanuit de middelbare school, en 8 in het eerste jaar bij ROC Nijmegen. De belevingsinterviews worden afgenomen door twee consultants van Altuïtion.
 
Uit de belevingsinterviews volgen verschillende belevingsthema’s, zoals bijvoorbeeld het thema ‘Veel stress bij studenten’, die benut worden om 9+ concepten te ontwikkelen. Een centraal thema dat naar voren komt, is de stap naar volwassenheid die scholieren doormaken wanneer zij een MBO kiezen. Daarnaast is het volgens scholieren ook belangrijk om eerlijk en realistisch te communiceren over alle mogelijkheden. Dit zijn eyeopeners voor het ROC. Peter Vissers, communicatiemedewerker van ROC Nijmegen en nauw betrokken bij het project, benoemt eveneens een ander inzicht.

“De studentreis gaf aan dat VMBO-scholieren veel stress ervaren tijdens het maken van hun keuze. Vroeg kiezen maakt kinderen onzeker. Ze ervaren veel druk van hun ouders, leraren en leeftijdsgenoten. Door deze inzichten kijken we nu anders naar de belevingswereld van de leerlingen. Dit komt bijvoorbeeld van pas tijdens voorlichtingsavonden.”  – Peter Vissers

9+ concepten die vervolgens door ROC Nijmegen in samenwerking met Altuïtion worden bedacht, zijn gericht op het wegnemen van onzekerheid en creëren van vertrouwen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid  tot het invoeren van welkomstpakketjes voor meeloopdagen, kennisdagen of eerste schooldagen. Hierin vinden scholieren informatie en bijvoorbeeld kleine gadgets, of een tegoedbon voor wat lekkers. Zo zijn scholieren snel geïnformeerd en voelen ze zich meer op hun gemak.


Persoonlijke aandacht maakt het verschil (9+) 

Uit de interviews komt eveneens de waardering voor de persoonlijke aandacht van ROC Nijmegen naar voren. Om die aandacht nog verder te verbeteren denkt ROC Nijmegen nu aan het toewijzen van buddies: MBO-studenten die nieuwe studenten begeleiden. De toegankelijkheid kan verder versterkt worden door het benutten van WhatsApp-groepen.
 
Om alle inzichten voldoende te benutten heeft ROC Nijmegen een  vervolgproject gestart. Het doel is om de vergaarde kennis over de gehele breedte van de school in te zetten.
 
“Het was een strak project, professioneel en onderbouwd, volledig binnen tijd en budget. Voor ROC Nijmegen is de meerwaarde overduidelijk.” – Peter Vissers

Meer klantcases

Bavaria

Bekijk case

Rabobank

Bekijk case

Interpolis

Bekijk case

Bekijk meer klantcases

Wilt u een 9+ organisatie worden en excelleren in emotionele klant- en medewerkersbeleving?

We kunnen u hier alles over vertellen en geven graag antwoord op al uw vragen!

Neem contact met mij op Ik mail mijn vraag

Elke 9+ ervaring
vergroot het enthousiasme en het succes.

- Stephan van Slooten