Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Case: Gemeente Kerkrade

Positionering via de Kerkrade Corporate Story

Ingegeven door een duidelijke krimp van de bevolking werkt de gemeente Kerkrade al een aantal jaren krachtig aan een herstructurering van de stad. Naast de fysieke aspecten wordt ook op de minstens even belangrijke met de krimp samenhangende ‘sociale erosie’ (verlies van gemeenschappelijke identiteit) ingezet. De Gemeenteraad en het College van Kerkrade hebben daarom besloten Kerkrade beter te gaan positioneren en een zoektocht te starten naar (een gemeenschappelijke beleving van) de huidige identiteit. Via een ‘droombrief van de burgemeester’ is een appel gedaan op de hulp en betrokkenheid van de inwoners. Dat is bijzonder effectief gebleken: ruim 800 inwoners schreven terug en verwoordden hún droom over de toekomst van Kerkrade.

 

Wat wilde Kerkrade weten?

Wat is de huidige identiteit van Kerkrade en hoe kan Kerkrade effectief de dialoog aangaan met al haar stakeholders over de uitdagingen waar Kerkrade voor staat?

 

Doelgroep

De Gemeenteraad en het College van Kerkrade.


Inzichten

Via brandfoundation-workshops en een multi-sensory sessie heeft Altuïtion kennis en inzichten vergaard die de basis vormden voor de beschrijving van de identiteit en de ‘Kerkrade Corporate Story’. Ondanks de huidige opgave blijft Kerkrade op de eerste plaats een prachtig stadje in Parkstad Limburg met een even interessante als bonte geschiedenis. Meer dan de helft van de beroepsbevolking werkte in 1900 in de mijnen. Die mijnbouw zorgde voor economische voorspoed en sociale cohesie en heeft de stad meer dan wat dan ook gemaakt tot wat zij is: trots, hardwerkend, onverzettelijk, strijdlustig en sociaal.


Uitwerking

Naar aanleiding van de beschrijving van de identiteit en de ‘Kerkrade Corporate Story’ door Altuïtion hebben de Gemeenteraad en het College besloten om in dialoog en co-creatie met haar inwoners te gaan bouwen aan de toekomst van de stad: perspectiefrijk, onderscheidend en een voorbeeld voor andere gemeenten. Altuïtion bedacht in samenspraak met de Burgemeester en de Griffier de figuur “D’r Joep”, een fiere mijnwerker die uitkijkt over de markt van Kerkrade en dé verbinding is tussen het verleden, heden en toekomst. “D’r Joep is daarmee de ideale drager van de dialoog en de centrale figuur in de Kerkrade Corporate Story en het leitmotiv ‘In Kerkrade ben je nooit alleen’. Kerkrade zette Altuïtion verder in bij de verdere positionering van de stad en bij het faciliteren van de dialoog met haar inwoners.

 

Meer klantcases

Apenheul

Bekijk case

Rabobank

Bekijk case

Signify

Bekijk case

Bekijk meer klantcases

Wilt u een 9+ organisatie worden en excelleren in emotionele klant- en medewerkersbeleving?

We kunnen u hier alles over vertellen en geven graag antwoord op al uw vragen!

Neem contact met mij op Ik mail mijn vraag

Elke 9+ ervaring
vergroot het enthousiasme en het succes.

- Stephan van Slooten