Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Case: Brainport

Brainport Eindhoven: blijven of vertrekken?  


In de hightech maak- en designindustrie in Zuidoost-Brabant – ook wel aangeduid als ‘Brainport Eindhoven’ – is er veel vraag naar hoogopgeleid technisch en IT-talent. Om die reden is Brainport Eindhoven al langere tijd actief in het aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent. Maar met name buitenlandse studenten kiezen vaak niet automatisch voor een loopbaan in de regio. Een nieuw onderzoek maakt duidelijk waardoor dit komt – en welke kansen er liggen om hierin verandering te brengen. 

Inzicht krijgen in de beweegredenen van internationale studenten om na hun studie weer huiswaarts te keren. Dat was het doel van het onderzoek ‘Talent Journey Brabant International Students’ dat in 2020 onder begeleiding van Altuïtion plaatsvond. “Er is in de regio heel veel vraag naar deze internationale kenniswerkers in spe”, zegt projectmanager Brabant International Students Mira Dreessen. “Maar ondanks dat vertrekt een deel van hen na de studie weer naar hun thuisland. We wilden graag weten wat er speelt bij internationale studenten bij het maken van een keuze voor een carrière in de Brainportregio, dan wel elders.”

Aansluitend op een eerdere, in opdracht van de provincie Noord-Brabant uitgevoerde studie naar de reis van ‘talent’ in de provincie, liet Brainport Eindhoven daarom de journey van een twaalftal internationale (ex-)studenten in kaart brengen. Dreessen: “We hebben zowel met recent afgestudeerden met een baan in de regio gesproken, als met studenten die op het punt stonden om te gaan afstuderen en zich aan het oriënteren waren. Deels afkomstig uit de EU, deels van daarbuiten. Tot slot hebben we erop gelet dat elke onderwijsstelling die meedeed vertegenwoordigd was. Zo ontstond er een genuanceerd beeld.”


Taalbarrière 

Gebruik makend van de (associatieve, emotionele) technieken van de Customer Journey kwamen er uit het onderzoek een aantal interessante inzichten naar voren. Zo blijkt dat studenten die eenmaal (tijdelijk) binnen zijn geweest bij een Nederlands bedrijf, vaker kiezen voor een carrière hier vanwege de goede werk/privé-balans en de prettige werksfeer in de Brainportregio. Alleen: daadwerkelijk binnenkomen bij een Nederlands bedrijf is voor veel buitenlandse studenten een uitdaging. Onbekendheid met de sollicitatieprocedure en salariëring blijkt een rol te spelen, maar niet zelden is er ook sprake van een taalbarrière. Dreessen: “Hoe belangrijk het is om de Nederlandse taal te spreken, begrijpen veel buitenlandse alumni helaas pas met terugwerkende kracht. Tijdens hun studie focussen ze zich volledig op het behalen van de best mogelijke papieren, waardoor het leren beheersen van de taal erbij inschiet. Er worden weliswaar Nederlandse taalcursussen aangeboden, maar die worden veelal ervaren als een ‘extra belasting’ en niet als een noodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijk succes.” 

Ook valt volgens Dreessen op dat internationale studenten vrij snel na hun afstuderen uit het blikveld van de onderwijsinstanties verdwijnen en in soort ‘vacuüm’ terechtkomen. “Er is eigenlijk weliswaar een ‘loket’, het Holland Expat Center South, maar dat geniet onvoldoende bekendheid bij pas afgestudeerden. Daarbij komt natuurlijk dat ze doorgaans een minder goed ontwikkeld sociaal netwerk hebben en ook niet kunnen rekenen op een ‘kruiwagen’ zoals sommige Nederlandse studenten. Hier zouden hier reeds gevestigde alumni een grote rol kunnen spelen.” 


Explicieter communiceren

Inmiddels is Brainport Eindhoven aan de slag gegaan met de uitkomsten, zegt Dreessen. “We waren al bezig om in werkgroepen met vertegenwoordigers van TU/e, Fontys, Tilburg University en Avans bepaalde thema’s te verkennen, waaronder ‘taal en cultuur’ en ‘alles rondom afstuderen’. Die thema’s sluiten heel mooi aan bij de Momenten van de Waarheid uit deze Journey. Het mooie is dat we ook niet per definitie allemaal nieuwe dingen hoeven te ontwikkelen. Zo blijkt uit het onderzoek dat internationale studenten vaak bang zijn om ‘irrelevant’ te worden en op zoek zijn naar mogelijkheden om maatschappelijk impact te maken. Als dat érgens kan is het wel hier in de Brainportregio, waar tal van bedrijven bezig zijn met de ontwikkeling van technieken van morgen. Kennelijk is dat iets dat we veel explicieter moeten gaan communiceren, want dat kan eraan bijdragen dat studenten ervoor kiezen in Nederland te blijven”, aldus Dreessen. 

Brainport Eindhoven gaat ook in gesprek met regionale bedrijven om te kijken of de aansluiting met buitenlandse afgestudeerden kan worden verbeterd. “We hoeven niet elke student te behouden, maar we willen de kans dat er van beide kanten een match ontstaat zo groot mogelijk maken”, aldus Dreessen. “Een student die per se terug wil, kun je niet tegenhouden en dat willen we ook niet. Maar zij die twijfelen, moeten we in staat stellen een zo goed mogelijk gefundeerde keuze te maken.”
   

Meer klantcases

Bavaria

Bekijk case

Rabobank

Bekijk case

Interpolis

Bekijk case

Bekijk meer klantcases

Wilt u een 9+ organisatie worden en excelleren in emotionele klant- en medewerkersbeleving?

We kunnen u hier alles over vertellen en geven graag antwoord op al uw vragen!

Neem contact met mij op Ik mail mijn vraag

Elke 9+ ervaring
vergroot het enthousiasme en het succes.

- Stephan van Slooten