Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Case: Bavaria

Bier is emotie – Inzicht in diepe drijfveren en motivaties fundament voor beslismodel en nieuwe visie op de biermarkt

De biermarkt is sterk in beweging, In het supermarktkanaal zijn kratten bier pure traffic generators. De grote Nederlandse brouwers zien dat de nationale pilsomzet onder druk staat en zoeken naar wegen om de commoditisering te onvluchten met innovaties. Ondertussen is speciaalbier in opkomst, inclusief het ontstaan van nieuwe microbrouwerijen die gretig aftrek vinden. 

Bavaria wilde meer inzicht in de drinker van de biercategorie. Bekend is wat mensen kopen, waar, hoe vaak en hoeveel. Maar niet bekend was waarom mensen welke dranken consumeren. Daarnaast is er duidelijke sprake van blurring richting andere productcategorieën. Tevens is beschikbaar onderzoek tot op heden met name gericht op bier en eigen merken. Bavaria wilde een visie op de categorie bier formuleren om op deze wijze te bepalen waar groei van de categorie vandaan gaat komen de komende jaren en hoe de categorie (retailer en brouwer gezamenlijk) kan inspelen op de veranderende consumentenbehoeften. De vraag van Bavaria aan Altuïtion was tweeledig: kwalitatief inzicht, maar met een duidelijke kwantificering om de groeipotentie van diverse richtingen te kunnen bepalen. Daarom is Altuïtion hiervoor een samenwerking aangegaan met BrainJuicer. 

Op basis van een Belevingsonderzoek dat Altuïtion heeft uitgevoerd, is een concreet beslismodel geformuleerd dat inzicht verschaft in de wijze waarop eenieder (onbewust) beslist wat te gaan drinken. Een consument is niet meer te vangen op basis van demografische kenmerken maar voor drank lijkt een segmentatie op behoefte te gelden. Iedere behoefte kent zijn eigen drijfveren en motivaties, leidend tot de behoefte aan bepaalde productkenmerken. Dit model en andere inzichten zijn vervolgens kwantitatief getoetst in nauwe samenwerking met BrainJuicer. 

Vervolgens zijn deze inzichten en potentie voor de toekomst doorvertaald in een visie op de categorie die inzicht geeft waar de groei binnen de categorie bier de komende jaren vandaan zal gaan komen. Tevens zijn de inzichten richtinggevend voor de plannen van Bavaria voor de komende jaren in termen van strategie, product- en verpakkingsinnovaties, en communicatie op winkelvloer en ATL. 

Voor een familiebedrijf dat veel op basis van gevoel en ondernemerschap beslist was het verhelderend om dergelijke inzichten categorie breed te genereren. Bavaria’s Shopper Marketing Manager en Brand Manager zeiden hierover: “Het is tijd om verder te professionaliseren als organisatie en samen met de retailers een duidelijke visie op de categorie bier te formuleren. De eerste stap hiervoor was het krijgen van diepgaand inzicht in de drinkbehoeftes van consumenten. Waarom maakt iemand juist de keuze voor dat drankje? En waarom is dat niet altijd dezelfde keuze? Daarom vonden we het belangrijk om de diepe drijfveren en motivaties achter drinken te doorgronden (dus niet enkel de achtergrond van het drinken van bier). Bier is vaak pure emotie, daarom vonden we het belangrijk om de wereld achter het drinken van bier compleet te doorgronden. Maar ook om juist vanuit die consument te kijken en niet enkel op het eigen onderbuikgevoel te vertrouwen.

Door de samenwerking van Altuïtion en BrainJuicer hebben we diepgaande inzichten gekregen, maar weten we ook direct waar de ruimte om te groeien ligt en welke producten potentie hebben. Deze combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is voor ons zeer waardevol geweest. Hierdoor hebben we concrete groeidoelstellingen voor de categorie bier kunnen definiëren. Ook hebben onze retailpartners het verhaal enthousiast ontvangen en creëren we hiermee een hernieuwde positie wanneer we samen aan tafel zitten”. Bavaria heeft eerder al kennis gemaakt met de onderzoeksmethodiek van Altuïtion, o.a. om de doelgroepen en daarmee potentiele groeirichtingen van het merk 8.6 inzichtelijk te maken.

Meer klantcases

Apenheul

Bekijk case

Rabobank

Bekijk case

Signify

Bekijk case

Bekijk meer klantcases

Wilt u een 9+ organisatie worden en excelleren in emotionele klant- en medewerkersbeleving?

We kunnen u hier alles over vertellen en geven graag antwoord op al uw vragen!

Neem contact met mij op Ik mail mijn vraag

Elke 9+ ervaring
vergroot het enthousiasme en het succes.

- Stephan van Slooten