Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Make It Work LAB

Samen werken aan het nieuwe samenwerken in het Make It Work LAB


Klik hier voor de informatieset Make It Work LAB
 

Managementsamenvatting

Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de ‘BV Nederland’ het (deels) terug naar kantoor gaat organiseren. We onderscheiden alle smaken, van ‘na vaccinatie terug naar het oude normaal’ tot ‘we gaan het compleet anders doen en thuiswerken is daarvan een blijvend onderdeel’. En van management-/directieteams die er zeer intensief bij betrokken zijn, tot directies die dit gedelegeerd hebben naar een programmamanager of projectteam.

Altuïtion en Allchiefs hebben daarom het initiatief genomen om een nieuw platform op te richten met de naam Make It Work LAB. Een plek waar (vertegenwoordigers van) organisaties samen kunnen experimenteren met de meest ideale (digitale) omgangsvormen in het post-corona tijdperk: de Future Way of Working.

Make It Work LAB beslaat in de basis een afgerond traject van drie maanden. De eerste groep(en) start(en) in september en ronden het traject in december 2021 af. Voor deelname betalen organisaties een eenmalige fee van € 9.750 excl. BTW.

De materie is vooral weerbarstig omdat aan hybride werken zowel beleidsmatige, tactische als operationele aspecten zitten – met zowel impact op de interactie met medewerkers als met klanten, op alle drie de niveaus. Vanuit hun brede gezamenlijke ervaring in klantbeleving, medewerkersbeleving en business transformaties zijn Altuïtion en Allchiefs gezamenlijk in staat organisaties bij hun zoektocht inhoudelijk te begeleiden, van management-/directieteam tot projectteam(s).

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat Make It Work LAB een inhoudelijke accelerator gaat worden voor organisaties om de eigen Future Way of Working vorm en inhoud te geven op strategisch, tactisch en operationeel (ook functioneel/digitaal) niveau, breed gedragen in en door de hele organisatie.

 

1. Samen werken aan het nieuwe samenwerken

Nu deels thuiswerken/hybride werken en op afstand (samen)werken het nieuwe normaal lijkt te gaan worden, zijn er nog maar weinig organisaties die niet op een of andere manier bezig zijn met het (emotioneel) betrekken en aangesloten houden van medewerkers. Er is duidelijk sprake van een verscherpte aandacht voor de (emotionele) wellbeing van (zeker ook de jonge) werknemers, voor sturing vanuit de organisatie op de balans tussen werk en privé, voor het voorkomen van burn-outs, voor het van elkaar kunnen blijven leren (corporate brainpower, ook op afstand) en voor nieuwe samenwerkingsvormen op en buiten kantoor. Op basis van een tweetal Ronde Tafels en een-op-een gesprekken met ruim twintig grote organisaties is duidelijk geworden dat:
 

 • Veel organisaties het heel interessant vinden om te horen hoe andere organisaties inspelen op de veranderingen die zijn ingegeven/versneld door de coronapandemie
 • Vrijwel iedereen met andere initiatieven bezig is (die soms de vorm hebben van pilots, experimenten of proeftuinen, en die soms al voorgenomen of concrete beleidsmaatregelen zijn)
 • Vrijwel iedereen bovengemiddeld bereid is om open en eerlijk uitkomsten en bevindingen van de eigen Experimenten en pilots te delen, zowel de successen als de failures (inspelen op de toekomst van hybride samenwerken is een non-competitief of ‘pre-competitief’ onderwerp)
 • Een platform voor georganiseerde uitwisseling in de ‘BV Nederland’ nog ontbreekt terwijl hier wel behoefte aan is, zeker omdat de kosten per organisatie door samenwerking beperkt kunnen blijven


 

2. Make It Work LAB

Om die reden hebben Altuïtion en Allchiefs het initiatief genomen om een nieuw platform op te richten met de naam Make It Work LAB. Met als heldere ‘why’: we hebben elkaar nodig en moeten als samenleving samen ontdekken hoe we hier optimaal vorm en inhoud aan geven. Uiteraard bepaalt iedereen hoe dit voor de eigen organisatie uitpakt, maar het uitwisselen van kennis is ongelooflijk waardevol en maatschappelijk relevant.

In het Make It Work LAB kunnen (vertegenwoordigers van) organisaties samen op zoek gaan naar de meest ideale (digitale) omgangsvormen in het post-corona tijdperk: de Future Way of Working. Want iedereen weet waarom, maar niemand nog hoe.

 

3. Hoe geeft het Make It Work LAB vorm aan de Future Way of Working?
Het Make It Work LAB maakt gebruik van bovenstaande Emotiepiramide (™Altuïtion) om beleid en praktijk aan elkaar te koppelen. Deze piramide staat centraal bij het ondersteunen van bedrijven op zowel beleidsmatige, tactische als operationele aspecten.

De meeste organisaties richten zich op dit moment op het optimaliseren van de (functionele) ‘user journey’, ofwel de onderste laag van de Emotiepiramide. Dit betreft issues als: hoe gaan we thuiswerken financieel en juridisch faciliteren, welke aanpassingen zijn nodig in de huidige kantoren/werkplekken, hoe zien de ‘dienstregelingen’ eruit met betrekking tot het aantal dagen per week thuiswerken voor welke groepen medewerkers, nieuwe mobiliteitsconcepten enzovoorts.

Kort en goed gaat het hier om efficiënte digitale verbinding. De beleving van de medewerker die hierbij hoort is: ‘Er zijn goede duidelijke regels die het hybride werken structureel mogelijk maken’ en ‘ik kan onze klanten naar behoren bedienen’.

Als echte belevingsexperts denken Altuïtion en Allchiefs dat alleen efficiënte digitale verbinding niet voldoende is. Om duurzame beslissingen te nemen adviseren wij organisaties om in te spelen op alle lagen van de piramide. Dat betekent opschuiven van (slechts) ‘efficiënt digitaal verbinden’ naar ‘digitaal samenwerken met aandacht voor elkaar’, en idealiter zelfs naar ‘ervoor zorgen dat medewerkers zich echt verbonden voelen’. De beleving van de medewerker die hierbij hoort is: ‘Ik merk dat er met mijn persoonlijke situatie rekening gehouden wordt en dat er aandacht is voor mijn privécontext’, respectievelijk ‘Ik ben enorm trots op de wijze waarop mijn organisatie hybride werken mogelijk maakt’ en ‘ik word in staat gesteld om ook op afstand en digitaal echte (duurzame/hyperpersoonlijke) aandacht te genereren voor onze klanten – maar zeker ook voor mijn collega’s’.

 

4. Altuïtion en Allchiefs: ‘the labmasters’

De materie is vooral weerbarstig omdat aan hybride werken zowel beleidsmatige, tactische als operationele aspecten zitten. Met zowel impact op de interactie met medewerkers als met klanten. Onze organisaties, Altuïtion en Allchiefs, zijn gezamenlijk in staat om als ‘labmasters’ andere organisaties bij hun zoektocht  inhoudelijk te begeleiden. Daar komt bij dat beide initiatiefnemers warme connecties hebben met internationale experts, wetenschappers en stakeholders uit diverse sectoren, die via een Programma Board hun kennis en ervaring zullen gaan inbrengen. 

 

5. Onze aanpak

Make It Work LAB beslaat in de basis een afgerond traject van drie maanden. De eerste groep(en) start(en) in september en ronden het traject in december 2021 af. Voor deelname betalen organisaties een eenmalige fee van € 9.750 excl. BTW.

Ons doel is om het Make It Work LAB uiteindelijk uit te bouwen tot een permanent best practices- en experimenten-platform dat het Nederlands bedrijfsleven de komende jaren kan ondersteunen bij de transitie naar het nieuwe samenwerken. Het is daarom mogelijk de deelname per kwartaal te continueren tot de zomer 2022, tegen een maandfee van € 1.495 excl. BTW.

Opzet basistraject:

I.
We starten met een inhoudelijke intake waarin we in kaart brengen wat in uw organisatie de specifieke uitdagingen zijn met betrekking tot de Future Way of Working (maatwerk). In deze kick-off meeting verkennen we: 

 • Wat er al plaatsvindt in termen van (beleids)experimenten, pilots, proeftuinen of maatregelen in de meest brede zin van het woord
 • Waar de behoeften van de organisatie liggen
 • Welke inzichten uw organisatie al kan delen
 • Welke visiedocumenten er eventueel al zijn
 • Wie er binnen de organisatie allemaal betrokken zijn bij (het nadenken over) hybride werken
 • Wat de uitkomst is van eventuele discussies met stakeholders zoals de OR en bonden
 • Of er al sprake is van uitwisseling met andere organisaties 
 • … 

II.
Na dit intakegesprek gaat Make It Work LAB diverse (online) uitwisselsessies met peer-organisaties organiseren, zowel met de teams als met de betrokken management-/ directieteams. Deze worden gestructureerd/geclusterd op basis van de inzichten die in de intakefase zijn verzameld.

Doel van deze sessies is breed leren van elkaar, uitwisselen van best practices (en failures!) om op die manier zo snel mogelijk te komen tot een ‘Best Practices Base’. Deelnemers krijgen daarmee de data, de inzichten in wat wel en wat niet werkt én de proven concepts om (beter) geïnformeerde beslissingen te nemen.

Na verloop van tijd kan deze ‘bibliotheek’ uitgroeien tot de basis van een nieuw ‘Future Way of Working-proof’ HR/FM/IT-portfolio, dat zich niet alleen richt op de functionele basis, maar (juist) ook op de achterliggende emotionele belevingswereld van medewerkers en management.

Daarnaast organiseert Make It Work LAB in deze periode meerdere Round Tables en online masterclasses op (emotionele) verbindingsissues, frameworks voor hybride werken, enzovoorts.

III.
In november organiseert Make It Work LAB voor de deelnemende organisaties een workshop waarin - ook op beleidsniveau - managementteams/directies én de belangrijkste stakeholders, inzicht verkrijgen in de belangrijkste learnings. Deze workshop vormt de opmaat naar een tweede incompany workshop die zal zijn gericht op de strategische, tactische en operationele ‘doorvertaling’ per organisatie. 

Optioneel kunnen er voor de diverse managementteams/directies nog afzonderlijke challengesessies worden georganiseerd.

Voor organisaties die extra ondersteuning nodig hebben zijn gedurende het gehele traject zogeheten ‘tickets’ beschikbaar voor extra incompany workshops en/of (management)challenges op specifieke deelthema’s/problematiek.

 

6. Doet u mee? 

De eerste organisaties hebben al toegezegd deel te nemen. Reist u met ons mee? Wij verzorgen voor u graag de onboarding! Neem s.v.p. contact met ons op!
 

Wilt u een 9+ organisatie worden en excelleren in emotionele klant- en medewerkersbeleving?

We kunnen u hier alles over vertellen en geven graag antwoord op al uw vragen!

Neem contact met mij op Ik mail mijn vraag

Elke 9+ ervaring
vergroot het enthousiasme en het succes.

- Stephan van Slooten