Meer weten?

Bel of mail 


Stephan van Slooten


073 6469393

stephan@altuition.nl

Wat onze klanten over ons zeggen

Maarten Hoekstra, Marketing Manager

“Altuïtion heeft een gedetailleerd customer journey onderzoek gedaan voor Independer. Dit heeft ons een aantal goede en nieuwe inzichten opgeleverd per fase van de journey. Op basis van de inzichten hebben we een actieplan opgesteld waarvan we een aantal punten reeds hebben opgepakt. Daarnaast hebben de uitkomsten ons ook flink wat kennis opgeleverd waar wij in alledaagse discussies en projecten ons voordeel mee doen”.

Jet Gulmans, Medewerker Proces & Kwaliteit

"Al snel werd tijdens de workshop duidelijk dat, ondanks dat we onze processen op orde hebben, een korte doorlooptijd nastreven en de klant vriendelijk te woord staan, dit niet voldoende is voor een 9+ ervaring voor de klant. Door het kort en bondig opstellen van de klantreis met de bijbehorende emoties kregen wij inzicht waar de kansen liggen om de klant te verrassen en een 9+ ervaring te geven. Door ons te verdiepen in de klant, de wensen en de emoties via een eenvoudige tool werden in een ochtend al nieuwe inzichten verworven en kwamen bruikbare en creatieve ideeën naar voren. Wat vooral mooi is: wij hebben de klantbeleving zelf in de hand. Door de workshop wordt door de deelnemers veel meer stil gestaan bij de beleving van de klanten tijdens het dagelijkse werk. Met nadruk op wat wij nog extra kunnen doen voor de 9+ ervaring, door de klantbeleving centraal te stellen."

Arnoud Hof, Senior Research Manager Nationale-Nederlanden

"Met Altuïtion zijn we voor deze Customer Journey een intensieve samenwerking aangegaan om de ZZP'er te doorgronden. De gehanteerde ZMET methode heeft vele diepgaande inzichten opgeleverd over deze doelgroep. Vaak bevestigend maar ook vaak verrassend. Het onderzoek heeft ons enkele kansrijke suggesties en verbeteringen opgeleverd die we doorvoeren voor onze ZZP klanten. Altuïtion heeft de resultaten goed doorvertaald naar onze praktijk en het rapport opgeleverd in een handzaam boekje dat gretig aftrek vindt onder relevante stakeholders. Altuïtion is niet zo maar een marktonderzoekbureau voor uitvoering en rapportage. Hun toegevoegde waarde is de krachtige consultantrol die ze in het traject pakken, hun analysevermogen en de implementatie van onderzoeksresultaten."

Niek Bennink, Beleidsadviseur Wonion

"Om onze vragen te kunnen beantwoorden, was in mijn ogen een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gewenst. Altuïtion heeft hieraan op een vernieuwende manier invulling gegeven en is met hele waardevolle adviezen gekomen."

Berry Jacobs-Van Dongen, Raadsgriffier Gemeente Kerkrade

"De samenwerking met Altuïtion voelt/voelde als een spannende reis door onze stad. Om nieuwe zaken te zien hoef je geen andere plaatsen te bezoeken maar moet je met andere ogen leren kijken. Altuïtion heeft dit bij ons voor elkaar gekregen!"