Meer weten?

Bel of mail 


Janine Himpers


073 6469393

janine@altuition.nl

Overtuigend gedrag is te leren

Commercieel succes is uiteindelijk een kwestie van beïnvloeding: ‘gunt’ de klant je wel of niet iets? Vandaar dat overtuigingskracht een zeer waardevolle eigenschap is voor medewerkers in een onderneming, ongeacht of ze nu werkzaam zijn in de verkoop, marketing of service. Al is ‘eigenschap’ in feite niet het juiste woord, want overtuigend gedrag is te leren.


Tijdens de Principles of Persuasion (POP) Workshop trainen wij deelnemers in het op natuurlijke, ethisch verantwoorde wijze overtuigen van gesprekspartners. Dat gebeurt niet op basis van ‘rationele’ uitgangspunten - lees: feitelijke argumentatie en onderbouwing - maar op een manier die sterk appelleert aan ‘onbewuste’, maar bij ieder mens diep gevoelde overtuigingsprincipes zoals wederkerigheid, sympathie, sociale bewijskracht, autoriteit, consistentie en schaarste.

Shortcuts

Deelnemers leren bovendien optimaal in te spelen op zogenaamde ‘shortcuts’: de neiging van het menselijk brein om bij een overmaat aan informatie een langdurige systematische analyse te vervangen door een snelle intuïtieve beslissing, op basis van één of twee doorslaggevende argumenten.


Deze ‘verborgen’ wetmatige principes van overtuigen zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoekswerk van de gerespecteerde Amerikaanse hoogleraar Robert Cialdini. Deze krachtige overtuigingsprincipes kunnen niet alleen geïntegreerd worden in commerciële strategieën (verkoop, service en marketing), maar ook gebruikt worden voor websites, of als assessment tool voor de algehele overtuigingsstrategie van een bedrijf, businessunit of productgroep.