Meer weten?

Bel of mail 


Marcel Weber


073 6469393

mweber@altuition.nl

Outcome based onderzoek

Kwalitatief onderzoek wordt vaak ingezet in het kader van product- of diensteninnovatie. Daarbij ontstaan twee klassieke problemen.

Ten eerste blijkt het heel lastig, zo niet onmogelijk om binnen de bestaande kaders tot werkelijk vernieuwende inzichten te komen. De eigen, als realistisch ervaren kijk op de markt ‘stuurt’ als het ware de vraagstelling en daarmee ook de uitkomst (functionele fixatie).

Ten tweede blijkt niet zelden dat klanten schijnbaar tegenstrijdige behoeftes hebben, wat al snel tot interpretatieproblemen leidt.

Nieuwe inzichten

Met Outcome Based onderzoek worden deze klippen effectief omzeild omdat de vraagstelling is gericht op het gewenste effect van de innovatie. Door in kaart te brengen wat klanten beogen met een product of dienst ontstaan nieuwe inzichten, die met traditioneel kwalitatief onderzoek niet boven water komen.

Altuïtion is zeer ervaren met het inrichten van Outcome Based onderzoek (veelal gerealiseerd middels Belevingspanels) en garandeert uitkomsten die ook met een overzichtelijk budget tot effectieve product- of diensteninnovatie leiden!