Meer weten?

Bel of mail 


Janine Himpers


073 6469393

janine@altuition.nl

Cases ter inspiratie

Inzicht in onbewuste klantbeleving

Meer dan 90% van de drijfveren voor menselijk gedrag ontstaan in het "onbewuste" deel van het brein. Dat werpt een nieuw licht op de aankoopbeslissingen van consumenten. Maar vooral op de traditionele marktonderzoektechnieken die deze moeten voorspellen. Steeds duidelijker wordt dat consumenten keuzes maken op onbewuste drijfveren die zich niet direct onder woorden laten brengen. En dat bedrijven enorm veel commerciële verbeterruimte onbenut laten door niet in te spelen op die onbewuste klantbeleving.

Altuïtion is als geen ander thuis in de meest recente technieken om de onbewuste beleving van klanten in beeld te brengen. En helpt opdrachtgevers om succesvol de slag te maken naar de concrete toepassing van die inzichten in de diverse bedrijfsdisciplines. Leer de klant beleven. Want alleen wie weet wat klanten écht raakt kan zijn producten en processen daarop aanpassen - en daarmee een nieuw fundament leggen voor klanttevredenheid en loyaliteit.

Lees hier meer over ZMET®, de methodiek om onbewuste klantbeleving in beeld te brengen.