Cases ter inspiratie

Medewerkers leren de klant beleven

Bert de Jong, Sales Manager PepsiCo Nederland Out-of-Home:

"De groeiambities van onze PepsiCo Out-of-Home organisatie zijn groot. Mijn medewerkers hebben samen met Altuïtion empowerment voor groei gekregen en nieuw elan gecreëerd binnen de PepsiCo organisatie, ook op internationaal niveau. Wij stellen de klant centraal en zijn met visie, focus en durf bezig onze groeistrategie te realiseren. Uiteraard met 'change forcing' doelstellingen."

Medewerkers engagement

Alleen als uw mensen werkelijk begrijpen en doorleven wat klanten beweegt, zijn ze in staat "het juiste te doen" en kunnen ze oprechte 9+ klantervaringen creëren. Klantbewuste werknemers worden zelfbewuste werknemers. Uw werknemers zetten graag de extra stap voor klanten als ze begrijpen welk positief effect dat bewerkstelligt. Medewerkers die weten wat in de beleving van uw klanten de momenten van de waarheid zijn en hoe zij op die momenten hét verschil kunnen maken, zijn tevredener en loyaler. Klanttevredenheid leidt tot medewerkerstevredenheid. Medewerkerstevredenheid leidt tot klanttevredenheid.

Al uw medewerkers actief?

Als u in een pilot de voordelen van het met Altuïtion organiseren van klantbeleving hebt ervaren, ontstaat de behoefte om dit te verbreden binnen uw organisatie. We hebben goed nieuws voor u: u kunt er zelf goed in worden. Altuïtion heeft een Customer Journey Master Certificeringsprogramma en weet hoe u effectief en efficiënt invulling kunt geven aan het "organiseren van de menselijke maat". Organisatiebreed. En wat zou er gebeuren als u uw werknemers zelf ook als klant beschouwt? Probeer het eens. Er gaat een wereld voor u open.