Cases ter inspiratie

Écht tevreden klanten

Daan Noordeloos, Manager Marketing & Customer Strategies Transavia

"Transavia heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het upgraden van de dienstverlening op basis van klantbeleving; goede belevingsconcepten zijn juist in de uitvoering heel elegant. Ik neem de term 'cultuuromslag' liever niet in mijn mond, maar dat is wél wat transavia.com beoogt met haar inmiddels volwassen geworden Customer Focus Programma, waarvoor Altuïtion businesspartner is."

Innoveren vanuit inzicht in onbewuste klantbeleving.

Voor Altuïtion telt niet de intern gepercipieerde tevredenheid (klanttevredenheid rond de 7 of NPS rond ‘0’). Want die staat maar al te vaak voor onverschilligheid of berusting. Voor ons telt de volledige klantbeleving, ofwel dat wat bewust én onbewust indruk maakt op de klant: de 9+ ervaring.

Altuïtion adviseert hoe organisaties vanuit inzicht in diepe drijfveren en customer insights veranderingen kunnen doorvoeren, en helpt bovendien sturing te geven aan trajecten die concreet de positieve klantbeleving versterken. Dit doen we vanuit de juiste bedrijfsmatige afwegingen en ondersteund met managementinformatie vanuit geavanceerde klantbelevingsdashboards.

"Voor Transavia zijn de Customer Journeys van Altuïtion een onderzoek naar en onderbouwing van haar strategisch framework, het klantbelevingsontwerp. Samen met Altuïtion ontwikkelden en ontwikkelen we onderscheidende bedieningsconcepten en klantcontactstrategieën waar onze reizigers écht blij van worden. ”