Meer weten?

Bel of mail 


Stephan van Slooten


073 6469393

stephan@altuition.nl

Emotional Account Review

De X-factor in de strategische B-to-B relaties

Elke organisatie heeft ze: strategische relaties. Met klanten. Of met leveranciers. Of de relatie duurzaam is, wordt vaak ‘gemeten’ via evaluatiegesprekken, tevredenheidscores en afstemming over het al dan niet halen van het Service Level Agreement. Is uw zakelijke echt van strategisch belang, dan is Altuïtion’s Emotional Account Review een aanrader.

Inzicht in functionele en emotionele relatieversterkers en -verzwakkers

Door middel van de Emotional Account Review wordt inzichtelijk gemaakt hoe de relatie tussen uw organisatie en uw strategische klant of leverancier wordt beleefd. Bewust en onbewust. Elementen in de relatie die inzichtelijk gemaakt worden, zijn bijvoorbeeld: in welke mate is er vertrouwen in elkaar? Is de relatie puur gericht op de operatie of gaat het meer naar een strategisch partnerschap? En: beleven de partijen plezier aan het zaken doen met elkaar?

De beleving van de relatie wordt voor beide zijden inzichtelijk gemaakt. En duidelijk wordt wat op strategisch, tactisch en operationeel niveau relatieversterkers en relatieverzwakkers zijn.  

De samenwerking opnieuw vormgegeven

Aanvullend op de analyse en rapportage wordt er meestal voor gekozen om Altuïtion een of twee vervolgbijeenkomsten te laten organiseren, waarin de opdrachtgever en haar strategische account of businesspartner gezamenlijk de relatie c.q. het bedieningsconcept opnieuw en in co-creatie vormgeven. Altuïtion treedt dan op als onafhankelijke partij, faciliteert de workshop(s) en bewaakt dat de uit het onderzoek naar voren gekomen beleving geraakt wordt in de uitwerking van dit nieuwe bedieningsconcept die een stevig fundament vormt voor een vernieuwde relatie. Succes gegarandeerd!