Meer weten?

Bel of mail 


Marcel Weber


073 6469393

mweber@altuition.nl

Co-Creatie

De klant heeft verstand van zaken

Bedrijven hebben sterk de neiging om ‘voor de klant te denken’. Het heersende model is meestal vooral 'inside-out', en nauwelijks 'outside-in'. Dat geldt in het bijzonder voor het ontwikkelen en innoveren van producten en diensten - bij uitstek het domein van professionele ontwerpers, ontwikkelaars en (marketing)consultants.

Bij een groeiend aantal ondernemingen groeit echter het besef dat het de klánt is die een probleem of ambitie heeft. En dat het diezelfde klant is die het best kan beoordelen welk product of welke dienst de gewenste oplossing biedt.

Slimme organisaties maken daarom meer en meer gebruik van de ervaringen van klanten c.q. gebruikers bij het ontwerpen van nieuwe, innovatieve producten en concepten. De kunst is dan wel om dat op een efficiënte en effectieve manier te doen. Want ‘Customer Involved Open Innovation’ is een proces dat even rijk is aan businesspotentie als aan afbreukrisico's.

De kracht van co-creatie

Op basis van recent onderzoek (zie ook informatie over het proefschrit onder aan deze pagina) helpt Altuïtion organisaties met het tijdig selecteren van het juiste type klant, de juiste techniek én de juiste tools voor een specifiek co-creatie proces. Bovendien ondersteunen we organisaties bij het praktisch beoordelen van de verkregen inzichten op haalbaarheid én bij het verbinden daarvan aan de kerncompetenties, de identiteit en de kernvaardigheden van de organisatie c.q. het merk.

Onze ervaring: als co-creatie effectief wordt ingezet, krijgen klanten niet alleen wat ze willen, maar worden ze ook ambassadeur!

Lees ook:

Co-Creatie; de klant heeft verstand van zaken

Promotie Co-Creatie

dr. Marcel Weber, Senior consultant bij Altuïtion, is gepromoveerd op het onderwerp: "Customer Co-Creation in Innovations. A protocol for Innovating with End Users".

Lees hier het persbericht over dit proefschrift

Download hier: