Meer weten?

Bel of mail 


Stephan van Slooten


073 6469393

stephan@altuition.nl

Cases en referenties

Altuïtion heeft opdrachten mogen uitvoeren voor onder andere:

Achmea

Achmea

Aegon

Aegon

Rien Brus is bij AEGON verantwoordelijk voor het AEGON Fan-programma. De verzekeraar wil bewust het ‘rationele’ domein van de klanttevredenheid uitbreiden met een ‘emotionele’ component die van doorsnee tevreden AEGON -klanten echte fans maakt. Een stap die mede geïnspireerd werd door een aantal ervaringen die Brus opdeed tijdens zijn zoektocht naar de fundamenten van 9+ dienstverlening.

Lees meer

Allianz

Allianz

AllSecur

AllSecur

Altuïtion heeft ons van A tot Z begeleid bij onze eerste Customer Journey met ongekend enthousiasme. Op onze aanvullende vraag ‘hoe kunnen we het klantbewustzijn intern vergroten’ heeft Altuïtion een aantal mooie ideeën aan de hand gedaan. De passie en ervaring is merkbaar.

Alice Korenromp
Communicatie adviseur

Apenheul

Apenheul

Apenheul wilde middels de Customer Journey ‘Bezoek aan de Apenheul’ de bezoekersbeleving, percepties en onuitgesproken verwachtingen systematisch in kaart brengen vanuit het perspectief en de context van de doelgroep.

Lees meer

APG

APG

Ardanta

Ardanta

Bavaria

Bavaria

De biermarkt is sterk in beweging, In het supermarktkanaal zijn kratten bier pure traffic generators. De grote Nederlandse brouwers zien dat de nationale pilsomzet onder druk staat en zoeken naar wegen om de commoditisering te onvluchten met innovaties.

Bavaria wilde meer inzicht in de drinker van de biercategorie. Bekend is wat mensen kopen, waar, hoe vaak en hoeveel. Maar niet bekend was waarom mensen welke dranken consumeren.

Op basis van een Belevingsonderzoek dat Altuïtion heeft uitgevoerd, is een concreet beslismodel geformuleerd dat inzicht verschaft in de wijze waarop eenieder (onbewust) beslist wat te gaan drinken.

Lees meer

Bavaria - Swinckels'

Bavaria - Swinckels'

De pilsmarkt is een van de markten waar een stuck in the middle-positie nauwelijks meer iets oplevert. In het supermarktkanaal zijn kratten bier pure traffic generators.

Bavaria heeft sinds 2007 een geschikte parel in huis waarmee het zich kan onderscheiden. Het pilsmerk Swinckels’ is de trotse naamdrager van de brouwersfamilie, die inmiddels al door de zevende generatie wordt geleid. Altuïtion kreeg de eervolle opdracht om het merk Swinckels’ te herpositioneren, nu de Lieshoutse brouwer de huidige selectieve distributie via vooraanstaande horecazaken wil uitbreiden. Bavaria wil met Swinckels’ echt een andere weg inslaan.

Lees meer

Belvilla

Belvilla

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Brainport - Food technology park

Brainport - Food technology park

Centraal Beheer

Centraal Beheer

Conrad

Conrad

Conrad Electronic Benelux is al jarenlang de grootste webshop van Nederland en België met duizenden elektronische producten, gadgets en technische apparatuur voor de hobbyist en vakman. Conrad heeft haar eerste kennismaking met de Customer Journey beleefd.

Lees meer

CRV

CRV

CZ

CZ

De Amersfoortse

De Amersfoortse

Verzekeraar De Amersfoortse hanteert sinds enkele jaren de claim: ‘Relaxed ondernemen met De Amersfoortse’. Vanuit het merk gezien een krachtige belofte die goed aansluit bij de doelgroep van  zelfstandige ondernemers. De Amersfoortse vroeg zich echter af of deze belofte ook daadwerkelijk werd waargemaakt werd in de ogen van de ondernemer die deels zaken doet met een intermediair, deels rechtstreeks contact heeft met de verzekeraar zelf (bijvoorbeeld bij een ziektemelding of re-integratietraject).

Lees meer

De Friesland Verzekeringen

De Friesland Verzekeringen

de Goudse

de Goudse

DELA

DELA

Delta Lloyd

Delta Lloyd

Organisaties in de financiële branche hebben steeds meer moeite hun meerwaarde aan te tonen, lijkt het. De moderne consument shopt immers op internet, vergelijkt aanbiedingen en kiest steeds vaker zélf voor de propositie die het best bij hem past. Voor Delta Lloyd Bank reden om actief op zoek te gaan naar wat specifieke doelgroepen consumenten beweegt. "Onze diensten en producten moeten zodanig zijn dat de klant er zelf om vraagt."

Lees meer

DLL

DLL

Douwe Egberts

Douwe Egberts

DSW

DSW

Geen fratsen, dat scheelt. Het is dat deze pay-off al door een landelijk opererende supermarktketen wordt gebruikt, anders zou hij uitstekend passen bij zorgverzekeraar DSW. De spreekwoordelijke Rotterdamse nuchterheid ligt bij deze Schiedamse verzekeraar ten grondslag aan  en ijzersterke lokale positie en een groeiende bekendheid in het land.  Zonder grote mediabudgetten – maar met de eigen verzekerden als ambassadeur.

Lees meer

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport

Sinds 2014 hanteert Eindhoven Airport een corporate strategy die de organisatie van een operationeel gestuurde luchthaven moet brengen naar een airport die zich meer en meer focust op de behoefte van passagiers. Om in kaart te brengen wat de behoeften zijn van deze passagiers en hoe men Eindhoven Airport momenteel beleeft, is samen met Altuition een Customer Journey in beeld gebracht.

Lees meer

Lees het artikel

Ennatuurlijk

Ennatuurlijk

Gemeente Kerkrade

Gemeente Kerkrade

Ingegeven door een duidelijke krimp van de bevolking werkt de gemeente Kerkrade al een aantal jaren krachtig aan een herstructurering van de stad. ... De Gemeenteraad en het College van Kerkrade hebben daarom besloten Kerkrade beter te gaan positioneren en een zoektocht te starten naar (een gemeenschappelijke beleving van) de huidige identiteit.

Lees meer

Grolsch

Grolsch

Hevo

Hevo

Homesafety

Homesafety

HOP

HOP

We have very much appreciated Altuïtion’s help in our re designing of the customer experience in our specific situation of short haul network.

Altuïtion consultants made themselves available and distance was not an issue. It was very helpful overall.

HypotheekVisie

HypotheekVisie

Hypotheek Visie is in relatief korte tijd uitgegroeid tot één van de grotere financiële dienstverleners in Nederland. Met de pay - off 'Je woont toch om te leven' en een sterk op 'beleving' gerichte bedrijfsfilosofie heeft oprichter Anton Vanden Bol de hypotheekbranche in feite opnieuw gedefinieerd.

Lees meer

ICM

ICM

Independer

Independer

Interpolis

Interpolis

Verzekeraar Interpolis hanteert sinds enkele jaren de claim: 'Interpolis. Glashelder'. Vanuit het merk gezien een krachtige belofte. De vraag was echter wat er nodig was om deze belofte zo in te vullen dat klanten de verzekeraar inderdaad als helder en eenduidig (blijven) beleven. Een ZMET® belevingsonderzoek leverde volop handvatten op voor zowel het eigen reclamebureau als het eigen management om deze belofte nader te
concretiseren.

Lees meer

Jaguar

Jaguar

KLM

KLM

KPN

KPN

Monuta

Monuta

Steeds meer mensen willen zelf de regie over hun uitvaart houden. Uitvaartverzekeraar en -verzorger Monuta probeert zo goed mogelijk op dit soort ontwikkelingen in te spelen. Door nieuwe producten te ontwikkelen, maar ook door de rol van de u itvaartverzorger ter discussie te stellen en waar nodig opnieuw te definiëren. Bij deze activiteiten wilde Monuta de daadwerkelijke klantbeleving als vertrekpunt nemen (ZMET®).

Lees meer

Myler

Myler

Myler won eind 2012 dankzij een omzetgroei van 1503% over 2012 de Gouden FD Gazellen Award en werd uitgeroepen tot het snelst  groeiende bedrijf van heel Nederland. Deze innovatieve intermediair brengt zelfstandige professionals in de ICT en zakelijke dienstverlening rechtstreeks in contact met opdrachtgevers, maar ook met elkaar. Altuïtion speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de marketingstrategie en merkpositionering van Myler en de doorvertaling van de merkwaarden in de uiteindelijke dienstverlening.

Lees meer

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden

Er zijn in Nederland ruim 800.000 ZZP'ers en dit aantal neemt jaarlijks verder toe. Nationale-Nederlanden, met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten één van de toonaangevende verzekeraars van Nederland, ziet ZZP'ers daarom als een belangrijke doelgroep. De vraag was evenwel hoe deze doelgroep het best benaderd zou kunnen worden, gegeven hun specifieke behoeften. Daartoe werd een Customer Journey van Altuïtion ingezet. Uiteindelijk doel was om ideeën te genereren die maximaal inspelen op de behoeften van de ZZP'er en waar mogelijk diens verwachtingen overtreffen.

Lees meer

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Met ongeveer 800.000 leden is Vereniging Natuurmonumenten een van de grotere natuurbeschermingsorganisaties in ons land. Hoewel de uitstroom percentueel gezien niet bovengemiddeld hoog is, wilde Natuurmonumenten toch meer grip krijgen op de motivatie van leden om het lidmaatschap op te zeggen. Een gecombineerd traject van ZMET®-onderzoek en kwantitatief onderzoek door Altuïtion bracht waardevolle inzichten, vertelt senior fondsenwerver Marieke May.

Lees meer

NS

NS

Van alle ondernemingen in Nederland ligt de kwaliteit van de dienstverlening van NS Reizigers waarschijnlijk het meest onder een vergrootglas. De organisatie is zich daarvan bewust en probeert zichzelf meer en meer te transformeren tot een echte klantgedreven organisatie. Mark van Hagen, senior-onderzoeker bij NS Reizigers, over de emotionele beleving van de vele miljoenen 'customer journeys' die Nederlanders jaarlijks – deels – met de trein maken.

Lees meer

NS International

NS International

Lees het artikel in Marketing Tribune over de Customer Journey die Altuïtion voor NS International heeft uitgevoerd.

Lees meer

Obvion

Obvion

Ohra

Ohra

Sinds de invoering van de nieuwe Zorgwet mogen verzekerden jaarlijks overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat deden ze in de campagneperiode 2005/2006 massaal: bijna een kwart van de verzekerden koos voor een alternatieve verzekeraar. Dat ging ook aan OHRA niet onopgemerkt voorbij, want hoewel het aantal instromende klanten alle verwachtingen overtrof, gold dat ook voor het aantal  opzeggers. Voor de Arnhemse verzekeraar was dat een teken dat het  tijd was voor een nieuwe aanpak van het retentiebeleid. En die blijkt zoden aan de dijk te zetten.

Lees meer

OLVG

OLVG

OLVG is een topklinisch ziekenhuis, (op twee locaties) midden in Amsterdam, met een historie die meer dan honderd jaar terug gaat. In 2016 heeft OLVG het meeste patiënten van alle ziekenhuizen in Nederland geholpen; 216.000. We staan als stadziekenhuis van Amsterdam ‘voor een beter leven in een gezonder Amsterdam’.

Er zijn veel dingen die we al heel goed doen binnen OLVG. Medisch, maar ook vanuit onze achtergrond/cultuur, dan gaat het er vooral om hoe we onze patiënten uit groot Amsterdam helpen. Echter, binnen de zorgwereld en ook binnen OLVG , wordt er sterk gefocust op kwaliteit. Kwaliteit is het medische stuk dat vooral bestaat uit diagnose en behandeling. Terwijl een patiënt zoveel meer meemaakt dan alleen dat deel, en er ook meer telt dan alleen dat deel.

Lees meer

ONVZ

ONVZ

ONVZ gaf Altuïtion de opdracht mee te denken in een aanscherping van haar klantgerichte aanpak richting het intermediair. ONVZ gaf Altuition de opdracht een partnerprogramma te ontwikkelen waarbinnen haar accountteam werd getraind om deze hernieuwde aanpak in de praktijk te brengen.

Lees meer

PepsiCo Nederland

PepsiCo Nederland

In het voorjaar van 2010 heeft de afdeling Out-of-Home (OOH) van PepsiCo Nederland op hoofdlijnen de strategische koers voor de komende jaren vastgesteld. Daarin werd onder meer bepaald hoe PepsiCo in de drie bestaande kanalen (catering, horeca en shops) wilde groeien, inclusief marktcijfers en denklijnen voor (nieuwe) eet- en drinkmomenten.

Lees meer

PFZW

PFZW

Trouwen - een nieuw contactmoment voor PFZW en klant.

Lees meer

PH&C

PH&C

Politie

Politie

Provincie Noord Brabant

Provincie Noord Brabant

Rabobank - Customer Journeys en Opleiding

Rabobank - Customer Journeys en Opleiding

Altuïtion heeft voor Rabobank Nederland de afgelopen jaren een aantal customer journeys nauwkeurig in kaart gebracht en verbeteringen geïdentificeerd. De gedegen aanpak van deze customer journey methodiek zoals Altuïtion deze toepast, zorgt er voor dat er veel inzicht ontstaat in de klantreis en een duidelijk beeld van alle touchpoints en momenten van de waarheid. Altuïtion besteedt tevens veel aandacht aan het meenemen van interne stakeholders en durft out of the box de organisatie te challengen. Altuïtion heeft in het verlengde van de projecten een aantal medewerkers (marketingmanagers) opgeleid tot customer journey-specialisten. Deze training heeft een zeer praktische aanpak, zodat medewerkers er direct mee aan de slag kunnen. Er is daarbij veel aandacht voor de learnings die Altuïtion heeft opgebouwd, maar er is ook ruimte voor maatwerk voor de specifieke kenmerken van de Rabobank-organisatie m.b.t. customer journey management. We zijn erg tevreden over de manier waarop Altuïtion onze medewerkers heeft ontwikkeld tot customer journey-specialisten. Het is vervolgens aan de organisatie zelf hoe customer journey-management (en deze specialisten) goed in de organisatie geborgd wordt.

Rabobank - Private Banking

Rabobank - Private Banking

Tot voor een aantal jaar was Private Banking iets voor de zeer welgestelden. Maar enkele jaren geleden schudde de Rabobank dit even exclusieve als bedaagde segment krachtig op, en begon  vergelijkbare dienstverlening aan te bieden aan klanten met een vrij besteedbaar vermogen van nog geen ton. Met het oog op een nieuwe  campagne die de nieuwe positionering van Rabobank Private Banking moest gaan ondersteunen liet Rabobank een ZMET® belevingsonderzoek uitvoeren.

Lees meer

Reaal

Reaal

Siemens

Siemens

'Rustig varen', staat er vaak als waarschuwing voor watersporters bij een locatie met woonboten. Het leek ook een beetje het motto te zijn geworden van de verkooporganisatie van Siemens Nederland. Inmiddels is het roer om en klotsen de golven weer als vanouds over de schoenen van nieuwe prospects. Fred Dijkshoorn, Corporate Programma Manager Verkoop over het Sales Wave Programma van Altuïtion. "Niet direct over het portfolio en de techniek beginnen: eerst luisteren naar wat er speelt."

Lees meer

SITA

SITA

SRM

SRM

T-Mobile

T-Mobile

Transavia

Transavia

Luchtvaartmaatschappij Transavia positioneert zich sinds enkele jaren bewust als echte leisure airline – de logische keuze van de prijsbewuste consument die een vakantievliegreis wil boeken. Om onderscheidend te zijn en blijven in de sterk concurrerende markt van carriers besloot Daan Noordeloos, manager Marketing & Customer Strategies bij transavia.com, een aantal Customer Journeys uit te laten voeren door Altuïtion.

Lees meer

Transavia heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het upgraden van de dienstverlening op basis van klantbeleving. Bijzonder is dat de low cost carrier ideeën van de 'tekentafel' al in een vroeg stadium in de praktijk op hun waarde test, stelt manager Marketing & Customer Strategies Daan Noordeloos. "Goede belevingsconcepten zijn juist in de uitvoering vaak heel elegant."

Lees meer

UBRijk

UBRijk

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is door Altuïtion stap - voor - stap begeleid in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke positionering.

Lees meer

UWV

UWV

Wij werkten al met klantprocessen zoals ‘Ik word werkloos’ maar die waren eigenlijk nog heel intern gericht. Het werken met customer journeys biedt ons veel meer. Stephan en Jaap hebben de teams klantcommunicatieadviseurs, productontwikkelaars en UX-designers een bruikbaar format gegeven waarin we de reizen voor de verschillende persona’s kunnen plotten. Wij hebben een groot callcenter en een afdeling klantexpertise die data leveren over klantvragen en -gedrag. We hebben nu een vorm om die data, de back-office processen én de emotie van de klant samen te brengen waardoor de klantbeleving echt centraal komt te staan in de communicatie en online diensten.  De eerste 9+ ideeën zijn we nu aan het pilotten. De masterclass van Stephan en Jaap was praktisch en onwijs inspirerend dankzij de voorbeelden uit heel uiteenlopende sectoren.

Volkswagen

Volkswagen

Winnock

Winnock

Winnock geldt al jaren als marktleider op het gebied van duurzame re-integratie. Als volledig multidisciplinair werkende praktijk met een unieke werkwijze biedt Winnock als enige een resultaatgarantie aan haar opdrachtgevers. Ondanks de fraaie resultaten - meer dan 35.000 cliënten zijn inmiddels volledig duurzaam terug aan het werk – wil de directie van Winnock de wet van de remmende voorsprong voorblijven.

Lees meer

Wonion

Wonion

Wonion is een ambitieuze wooncorporatie in de gemeente Oude IJsselstreek (regio Achterhoek). Wonion biedt woonconsumenten betaalbare koop- en huurwoningen. De corporatie vroeg zich echter af of het aanbod van woningen en diensten ook aansloot bij de wensen van de doelgroep. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van deze specifieke doelgroep liet Wonion daarom de drijfveren, motieven en overwegingen van starters op de (regionale) woningmarkt in kaart brengen.

Lees meer

Ziggo

Ziggo

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

In de jaarlijkse strijd om de klant in de zorgverzekeringsbranche, zet Achmea Zorg (de grootste zorgverzekeraar van Nederland) vooral in op het behoud van haar klanten. Dit doet zij door in te zetten op  klantbeleving – een positieve emotie van de klant verzekeren. Het is de stellige overtuiging van Achmea Zorg dat dit begint bij de  medewerkers. Zij moeten oprecht gemotiveerd zijn om klanten die positieve beleving te bezorgen.

Lees meer

Zorgondernemers

Zorgondernemers